บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 27/02/2564

ประสิทธิภาพของสารยับยั้งแต่ละชนิด ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus pseudintermedius MIC408 (ก่อโรค Papules/recurrent) ที่แยกได้จากผิวหนังของสุนัข พบว่า NanoKleaRx ที่ผสมอนุภาคเงินนาโนทั...