Nutriflex

Latest Update 27/02/2021

Osteoarthritis (OA) เป็นคำที่ใช้บรรยายถึงโรคที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่กระดูกอ่อนผิวข้อ (articular cartilage) และกระดูกที่อยู่ใต้ผิวข้อ (subchondral bone) กระบวนการความเสื่อมของกระดูกอ่อนในข้อต่อเก...

สาเหตุและพยาธิกำเนิดสัตว์ที่เป็นโรคข้อเสื่อมอักเสบนั้นจะสูญเสียความสมดุลระหว่างการทำลาย (degradation) และการสังเคราะห์สารเนื้อพื้นนอกเซลล์ (extracellular matrix) มีการเพิ่มการทำลายกระดูกอ่อน (cartilag...